Hoofdmenu  

   

Login  

   

BENCHMARK

 

Sinds enkele jaren tracht de VVZ binnen de zorgsector nauwe banden te smeden met bestaande organisaties zoals VZI, agentschap zorg en gezondheid, VTDV, ...
Samen hebben we vaak gelijklopende belangen en willen we de krachten bundelen.
Zo heeft de VVZ een benchmark opgesteld omtrent de werking van de medische instrumentatiediensten in onze  ziekenhuizen.
Mogen we vragen dat 1 persoon/ziekenhuis het benchmark document wil invullen, u vindt de link naar dit document onderaan dit artikel.
Deze lijst wordt ook via VTDV, de vereniging van Technische Diensthoofden in Zorginstellingen, naar alle diensthoofden en directeurs van de technische diensten gestuurd.
We zouden het op prijs stellen dat u deze benchmark ingevuld terugstuurt naar voor eind februari 2017.

Link