NAVORMINGSCYCLUS MEDISCHE INSTRUMENTATIETECHNIEKEN

 

Cursus

Deze vorming werd gestart in 2009 als antwoord op verschillende noden. Enerzijds evolueert de medische technologie constant en anderzijds hebben veel technici in het veld geen medisch-technische opleiding genoten.
We startten met ECG en beademing. Het jaar daarna (2010) kwamen  infuuspompen, dialysetechnieken en medische gassen aan bod. In 2011 behandelden we beeld&video, ziekenhuishygiëne, niersteenverbrijzelaars, cutting & coagulatie, ecg en beademing.
Elke lesdag behandelt één thema. Eerst wordt de medische kant van het thema belicht, daarna de gebruikte technologieën, veiligheidsaspecten, workshops, good practices, onderhoud en testen,... .

Doelgroep

Het aanbod van professionele bachelors in de medische instrumentatie is veel kleiner dan de vraag op de arbeidsmarkt. Daarom worden in toeleveringsbedrijven en op de medisch technische dienst van ziekenhuizen mensen aangeworven met onvoldoende kwalificatie.
Vaak hebben bedrijven en ziekenhuizen niet de mogelijkheid om deze mensen intern bij te scholen.
Wij menen dat hierdoor behoefte is aan een opleidingscentrum waar werknemers een basiskennis in medische intstrumentatietechnieken kunnen verwerven. 
De opleiding is toegankelijk voor technici of andere betrokkenen in ziekenhuizen en bij leveranciers (ongeacht de vooropleiding).
Ook studenten medische instrumentatie en verpleegkunde en alle andere geïnteresseerden (verpleegkundigen, sales managers...) kunnen bij deze cursus aansluiten. 

Kostprijs

  • leden VVZ: 100€ 
  • studenten: gratis