OVER VVZ

 

Het VVZ-bestuur

PeterC GuntherG JessyM JeroenV JanV RogerB YvesC MichelV GinoS De Imagemap

Peter Coppens  Gunther Groenen  Jessy Malfait  Jeroen Vandenbussche  Jan Vanrusselt

Roger Boulonne  Yves Coomans  Michel Vervoort  Gino Schepens

Een woordje over de VVZ vzw

De oprichting
Op 28 februari 1996 werd de Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw, afgekort VVZ, opgericht.
De oprichters waren: Roger Boulonne van het UZA te Edegem, Peter Coppens van het OLV-ziekenhuis te Aalst, Patrick Coutigny van het UVC-Brugmann te Laken, Dani De Greef (†) van het AZ-VUB te Jette, Johan Dessent (†) van het AZ St-Jan te Brugge, Albert Dewint van het AZ St-Jan te Brugge, Adriaan Fauconnier van het UZ Leuven te Leuven, Johan Feys van het Heilig Hart Ziekenhuis te Roeselare en Johan Goris van het AZ-VUB te Jette. 
Onder hen werden gekozen,
tot voorzitter: Albert Dewint
tot onder-voorzitter: Dani De Greef (†)
tot penningmeester: Johan Feys
tot sekretaris: Johan Goris
De statuten van de vereniging werden gepubliceerd in het Staatsblad van 8/8/1996.

Doelstellingen
 - Het beroep van ziekenhuisinstrumentatie-technicus of -ingenieur te ontwikkelen door zijn/haar deskundigheid op een zo hoog mogelijk peil te brengen;
Daarom zal zij activiteiten hiertoe ondersteunen of organiseren, zal zij de informatie-uitwisseling tussen leden onderling of tussen leden en externe specialisten bevorderen en zal zij samenwerken met opleidingscentra die specifieke opleiding aanbieden.
 - De aanwezigheid van de instrumentatietechnicus/ingenieur in het ziekenhuis te promoten
 - Het beroep te vertegenwoordigen en te promoten bij openbare en private beleidsorganen
 - Het bevorderen van de kwaliteit van de medische uitrusting in de ziekenhuizen en van de veilige installatie ervan;
 - Het bevorderen van het veilig gebruiken van medische uitrusting.
 Daarom zal zij medewerking verlenen aan initiatieven die hiertoe genomen worden;
 zoals de organisatie van specifieke opleiding voor verpleegkundigen, paramedici of artsen; zoals het opstellen van specifieke richtlijnen;
 enz...

Lidmaatschap


De VVZ wil een vereniging zijn voor alle technici en ingenieurs in ziekenhuizen, die op een of andere manier betrokken zijn bij het onderhoud van medische uitrusting en een rol spelen, die tot het veilig en economisch gebruik ervan kan bijdragen. Zij zijn de effectieve leden.
Behalve tot instrumentatietechnici en -ingenieurs in ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, richt de VVZ zich ook tot technici en ingenieurs met een zelfde functie bij de leveranciers van die medische uitrusting. Hun lidmaatschap heeft weliswaar een andere vorm. Zij zijn de niet-effectieve leden. In beide groepen van technici / ingenieurs is veel kennis en ervaring aanwezig en in beide groepen is men voor een belangrijk deel op zoek naar dezelfde informatie.
Leveranciers van medische uitrusting worden steunend lid van de VVZ wanneer zij de vereniging moreel en financieel steunen

Samenwerking


U, uw bedrijf of uw vereniging, is ook actief in de sector van de gezondheidszorg en wij durven hopen dat een vereniging van instrumentatietechnici en -ingenieurs, met doelstellingen zoals hierboven omschreven, uw bijzondere belangstelling wegdraagt. Velen onder U hebben in het verleden de oprichting van een vereniging als de VVZ zelfs sterk aangemoedigd. Die aanmoedigingen hebben tot het ontstaan van de VVZ bijgedragen.
Het was natuurlijk maar een begin en het realiseren van de doelstellingen is nu aan de orde.
Uw professionele en morele steun zullen we naar alle waarschijnlijkheid nog meermaals nodig hebben. Wij hopen daar ten gepaste tijde beroep op te mogen doen. Anderzijds willen wij de VVZ uiteraard aanbevelen als partner voor het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen. Wij, instrumentatietechnici en -ingenieurs, hopen met onze vereniging een wezenlijke bijdrage te leveren aan een betere gezondheidszorg.

Uw suggesties en opmerkingen zijn niet enkel welkom, wij hebben ze, als jonge vereniging, ook nodig. Hiervoor, bij voorbaat onze bijzondere dank. Ook met uw vragen kan u terecht bij elk bestuurslid van de VVZ .

Werking van de VVZ


Het bestuur van de VVZ vergadert zo goed als maandelijks. De bestuursleden nemen ook deel aan allerhande vergaderingen en werkgroepen, bijeengeroepen door openbare en private organisaties. Meestal vergt dit enig voorbereidend en ander nawerk. De VVZ moet goed vertegenwoordigd worden.
Regelmatig wordt een Nieuwsbrief opgemaakt en naar leden en verwante personen en -organisaties verzonden.